Plenion24/7

ERP software in de cloud voor installatie- en bouwbedrijven

PLANNING & AGENDABEHEER
Plenion24/7 beschik over agenda- en planningsmodules. De agendafunctie laat toe de activiteiten die op korte termijn gepland staan overzichtelijk weer te geven en individueel aan te leveren aan uw medewerkers via planbord, mobiele planning enz. Daarnaast is er de lange termijn planning waarmee u projecten kan plannen in de toekomst. Zo kan u projecten organiseren en uw werkzaamheden, resources en ploegen feilloos in kaart brengen en aansturen.