Plenion24/7

ERP software in de cloud voor installatie- en bouwbedrijven

KPI's
Plenion24/7 is doorspekt met KPI (Key Performance Indicators). Een dashboard brengt de informatie samen die belangrijk is voor uw bedrijf. Hoeveel werd reeds gefactureerd van lopende projecten, welke projecten staan financieel in het rood, voor hoeveel werd de offerte portefeuille reeds gevuld gedurende bepaalde periodes enz. Alle informatie die voor u als gebruiker/manager van belang zijn kan u via widgets in een voor u overzichtelijk dashboard samenbrengen. Zo krijgt u zicht op hoe uw bedrijf er vandaag voor staat t.o.v. een vergelijkbare periode en gekoppeld aan de geplande doelstellingen.